– Ber OED arbeide for å avskaffe opprinnelsesgarantier

– Ber OED arbeide for å avskaffe opprinnelsesgarantier

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt EUs «Vinterpakke» på høring. EFO svarer med å vise til tidligere olje- og energiminister, Tord Liens, uttalelser om at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke henger på grei, og ber OED arbeide for å avskaffe opprinnelsesgarantiene. – Ordningen er i direkte strid med norske interesser, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Flere av direktivene i vinterpakken berører temaet opprinnelsesgarantier. EFO vil derfor fremheve viktigheten av at norske myndigheter arbeider for at denne ordningen avskaffes. Slik ordningen er lagt opp i dag – og foreslås lagt opp i fremtiden, er den i direkte strid med viktige norske interesser. Ordningen bidrar til at store datasentre med krav om fornybar energi, kan etableres i våre naboland og forsynes med kull- og atomkraft, takket være avlatspenger til norske kraftprodusenter. Til gjengjeld sitter norsk industri og norske forbrukere igjen med en kraftmiks som fremstår skitten, til tross for at den fysiske kraften nesten utelukkende består av fornybar vannkraft.

EFO vil også fremheve prinsippene teknologi- og konkurransenøytralitet som svært viktige. I de tilfeller hvor kommisjonen legger opp til favorisering av enkeltteknologier, f.eks gjennom bruk av primærenergifaktorer, må norske myndigheter fremheve disse prinsippene som viktige argumenter for hvorfor en ikke bør ha slike faktorer.

Et siste punkt EFO ønsker å trekke frem innledningsvis er at våre medlemmer har behov for å arbeide etter samme overordnede regelverk som våre europeiske konkurrenter. Vi misliker derfor sterkt den treghet som har preget norsk implementering av flere av de tidligere utgaver av de berørte direktivene i vinterpakken, og håper OED fremover vil bidra til raskere implementering i Norge.

Om de ulike direktivene

EFO går videre i høringsuttalelsen inn på de ulike direktivene i Vinterpakken som i størst grad berører elektrobransjen. Du kan lese hele EFOs høringsuttalelse her.

 

Bildet er en skjermdump fra abcnyheter.no 12.07.2016. Les også EFOs utspill hos abcnyheter.no hvor vi ber OED gripe inn.