Bli med på workshop og/eller studietur

Bli med på workshop og/eller studietur

I april er EFO medarrangør av både workshop om elektrifisering av fiskeri- og havbruksnæringen og en studietur til Hamburg med tema landstrøm i cruisehavner. Begge deler er åpne for våre medlemmer. Vil du delta?

20. april – Workshop om elektrifisering av kystfiskeflåten og havbruksnæringen

Sammen med Nelfo og Bellona arrangerer vi en workshop for å se på markedsmulighetene for våre medlemmer innen elektrifisering av kystfiskeflåten og havbruksnæringen. Til Arendalsuka 2017 skal vi utarbeidet en studie med den foreløpige overskriften «Kan 5000 fiskebåter elektrifiseres?». Workshopen inngår som en del av forarbeidet til denne studien. Er dette interessant for din bedrift å ta del i?

Les mer om workshopen her. For påmelding eller ved spørsmål, kontakt næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

 

28. april – Studietur: Landstrøm i cruisehavner

Sammen med Nelfo, Bellona og Siemens arrangerer vi et studiebesøk til Cruise Centre Altona i Hamburg. Målgruppen er havnesjefer, havneeiere, næringsliv og politikere. Gjennom et samarbeid med Havneforeningen har vi allerede mange påmeldte fra havnesiden. Er dette interessant for din bedrift å ta del i?

Les mer om studieturen og påmelding her. Ved spørsmål, kontakt næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.