Nyheter

EFO innkaller sine medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag 25. april 2013 på Hotel Continental.
Det blir først presentasjon av EFObasen som legges på ny plattform i månedsskifte april/mai og som er forberedt for å møte krav til BIM. Deretter vil Forsvarsbygg si litt om sitt engasjement i overgang til en digitalisert byggeindustri og sine forventninger til BIM.

Generalforsamlingen avsluttes med en middag....

Publisert i Arrangement, Nyheter, Stillinger

Fra 1. september er det forbudt å importere alle tradisjonelle glødelamper, men det er lov å selge ut de glødelampene man allerede har på lager. Fra denne dato gjelder kravene i fase 4 i EU-forordning om økodesign for husholdningslamper, og det innebærer at det blir forbudt å importere alle tradisjonelle glødelamper. EU-forordningen gjelder også i Norge da den er tatt inn i EøS-avtalen.
...

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter

Aftenposten har i dag et stort oppslag med spørsmål om hvor det har blitt av store mengder innsamlede røykvarslere som returselskapene for elektrisk og elektronisk avfall har innrapportert til Klif. Renas sine tall samsvarer mellom innrapportert og mottatt av deponi, mens de øvrige returselskapene i følge Aftenposten har et forklaringsproblem.
...

Publisert i Nyheter

NVE melder at EU innfører nye energimerker for lyspærer, lysrør og lysarmaturer 1. september 2013. Regelverket retter seg mot både leverandører og forhandlere, som er ansvarlig for at det nye energimerket og annen informasjon kommer på plass og er korrekt utført. Alle som markedsfører belysningsprodukter i EøS-området skal etterleve den nye forordningen som EU vedtok i september 2012. Produktene som omfattes er: - glødelamper - lysrør, inkludert kompaktlysrør ofte kalt sparepærer - høytrykksdamplamper - diodelyskilder (LED) og lysdiodemoduler - lysarmaturer.
Les mer på: http://www.nve.no/no/Energi1/Oko-design-av-energirelaterte-produkter/Nyheter-om-okodesign-av-energirelaterte-produkter/Nye-energimerker-for-belysningsutstyr/

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med NVE's fagperson på området: Overingeniør Einar...

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter

NVE foreslår endringer i økodesignforskriften fra 1. januar 2013. NVE foreslår at nye produktspesifikke regler om klimaanlegg og komfortvifter tas inn i økodesignforskriften fra 1. januar 2013.
Dette innebærer at den bakenforliggende forordningen om klimaanlegg og komfortvifter tas inn i forskriften ord for ord. Forordningen ble innlemmet i EøS-avtalen 7. desember 2012 og frist for gjennomføring i nasjonal rett er 1. januar 2013.
I tillegg foreslår NVE en mindre justering i økodesignforskriften § 8 for å bringe forskriften i tråd med den såkalte varepakken og økodesigndirektiv II. Som følge av justeringen, vil alternative prosedyrer for samsvarsvurdering ikke lenger...

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter, Uncategorized

NEMKO arrangerer et heldags seminar om nytt RoHS direktiv 12. februar 2013. Det nye RoHS direktivet er en del av CE-kravene i EU fra januar 2013, og seminaret vil lære deltakerne hva de nye kravene innebærer og gi innføring i praktisk oppfyllelse av disse.

Kurset er myntet på personer som designer elektriske og elektroniske produkter og personer som importerer disse og som er ansvarlig for å dokumentere samsvar for sine produkter. En særlig viktig målgrupper er importører eller distributører som merker innkjøpte produktermed eget fabrikkmerke.

For spørsmål om seminaret eller RoHS direktivet, ta kontakt med Jon Ivar Tidemenn:...

Publisert i Arrangement, Næringspolitikk, Nyheter

Seminaret som NEMKO arrangerte 12. februar var fulltegnet og de arrangerer derfor et nytt heldags seminar om nytt RoHS direktiv 6. mars 2013.
Det nye RoHS direktivet er en del av CE-kravene i EU fra januar 2013, og seminaret vil lære deltakerne hva de nye kravene innebærer og gi innføring i praktisk oppfyllelse av disse.

Kurset er myntet på personer som designer elektriske og elektroniske produkter og personer som importerer disse og som er ansvarlig for å dokumentere samsvar for sine produkter. En særlig viktig målgrupper er importører eller distributører som merker innkjøpte produktermed eget fabrikkmerke.

For spørsmål...

Publisert i Arrangement, Næringspolitikk, Nyheter, Uncategorized