Nyheter

IFD SignOn er byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer, og eies av Elektroforeningen (EFO), Norsk Byggtjeneste og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) Med http://ifd-signon.no får brukeren tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS....

Publisert i Nyheter

Elektroforeningen (EFO) er grunnleggende positiv til regjeringens forslag til nye energikrav til bygg. Det fremgår av høringsuttalelsen som foreningen har sendt til Direktoratet for byggkvalitet. - Nye og skjerpede energikrav vil være et viktig bidrag for en helt nødvendig energieffektivisering i norske boliger og næringsbygg, sier fagdirektør næringspolitikk i EFO, Per øyvind Voie....

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter

Vår nåværende leder skal gå av med pensjon og vi søker derfor en administrerende direktør til å lede og utvikle EFO videre. Vi søker en visjonær og utadrettet leder som kan bidra til utvikling og implementering av en ny strategisk retning hvor EFO tar en offensiv rolle for å fremme bransjens samfunnsmessige betydning og verdiskapning. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104, - klikk på heading for mer informasjon. ...

Publisert i Nyheter, Stillinger

Regjeringen la i februar frem forslag til nye energikrav for bygg. Her foreslår de blant annet å avvikle reguleringen av direktevirkende elektrisitet mens reguleringen av fossil energi skjerpes. - Dette er et veldig positivt forslag som anerkjenner elektrisitet produsert i Norge som en fornybar og miljøvennlig oppvarmingskilde, sier Per øyvind Voie. Han er nytilsatt fagdirektør for næringspolitikk i EFO, og han er godt fornøyd med at regjeringen øker trykket på energieffektivisering i Norge....

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter

Per øyvind Voie startet 1. mars i stillingen som fagdirektør næringspolitikk i Elektroforeningen. Voie kom fra stillingen som leder i en av Innovasjon Norges kompetansesatsinger og har tidligere blant annet vært næringssjef i Finnmark fylkeskommune. - Jeg har gledet meg veldig til å komme i gang i denne jobben, sier Voie. Han har en bred politisk bakgrunn og har også tidligere jobbet mye med myndighetskontakt og påvirkningsarbeid. ...

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter, Stillinger

EFO har med assistanse fra GS1 Norway utviklet et dokument med rettledning for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen. Hensikten er å bidra til en effektiv vare- og informasjonsflyt i verdikjeden. Dette forenkler både produktidentifisering , merking hos produsent, forsendelse og varemottak hos grossist og på anleggsplass....

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter

Elektroforeningen (EFO) er en landsdekkende næringsorganisasjon for elektrogrossister, produsenter og importører av elektrisk materiell. Foreningen har rundt 140 medlemsbedrifter som sysselsetter om lag 4000 medarbeidere med en samlet omsetning på 15 milliarder kroner. De tre viktigste hovedfokusområdene er næringspolitikk, statistikker og varedatabaser. EFO har som et viktig mål å bidra til gode rammebetingelser for bransjen, samt å medvirke til utviklingen av medlemmenes kunnskapsnivå innen definerte områder. Det er etablert et næringspolitisk utvalg som har som sin hovedoppgave å utvikle faglige og politiske premisser for EFO og bransjen, samt hva elektrobransjen kan bidra med for et bedre miljø, kompetanseutvikling og nye arbeidsplasser....

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter, Stillinger

Bjørn Arild Thon tiltrådte stillingen som administrerende direktør i RENAS 1. oktober 2014. Han er 44 år, utdannet sivilingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Scannova AS.


...

Publisert i Nyheter