Uncategorized

Hvorfor bør bransjen innføre ETIM som egenskapsmodell? Egenskaper etterspørres i økende grad for å sikre nøytrale beskrivelser og at forutsatte krav til produktene er nøyaktig spesifisert. Dette vil da kunne garantere for at et produkt egner seg for bruk i et gitt byggverk. Dette er avgjørende i forhold til kravene i byggevareforordningen (DOK). Spesielt innen offentlige anskaffelser er krav til nøytrale beskrivelser og dokumentasjon av egenskaper helt sentralt. ETIM er en internasjonal egenskapsmodell som strukturerer og fastsetter egenskaper på tekniske produkter. Mange europeiske land har innført denne modellen allerede. Internasjonal standardisering av informasjon og elektronisk overføring forenkler informasjonslogistikken og sikrer at den...

Publisert i EFObasen, Uncategorized

NVE foreslår endringer i økodesignforskriften fra 1. januar 2013. NVE foreslår at nye produktspesifikke regler om klimaanlegg og komfortvifter tas inn i økodesignforskriften fra 1. januar 2013.
Dette innebærer at den bakenforliggende forordningen om klimaanlegg og komfortvifter tas inn i forskriften ord for ord. Forordningen ble innlemmet i EøS-avtalen 7. desember 2012 og frist for gjennomføring i nasjonal rett er 1. januar 2013.
I tillegg foreslår NVE en mindre justering i økodesignforskriften § 8 for å bringe forskriften i tråd med den såkalte varepakken og økodesigndirektiv II. Som følge av justeringen, vil alternative prosedyrer for samsvarsvurdering ikke lenger...

Publisert i Næringspolitikk, Nyheter, Uncategorized

Seminaret som NEMKO arrangerte 12. februar var fulltegnet og de arrangerer derfor et nytt heldags seminar om nytt RoHS direktiv 6. mars 2013.
Det nye RoHS direktivet er en del av CE-kravene i EU fra januar 2013, og seminaret vil lære deltakerne hva de nye kravene innebærer og gi innføring i praktisk oppfyllelse av disse.

Kurset er myntet på personer som designer elektriske og elektroniske produkter og personer som importerer disse og som er ansvarlig for å dokumentere samsvar for sine produkter. En særlig viktig målgrupper er importører eller distributører som merker innkjøpte produktermed eget fabrikkmerke.

For spørsmål...

Publisert i Arrangement, Næringspolitikk, Nyheter, Uncategorized