Om EFObasen

EFObasen er elektrobransjens felles markedsplass hvor kundene finner produktene som møter deres krav.
Produsenter og importører har en felles database for å legge inn og ajourføre produktdata, og grossistene har en produktdatabase for å hente ut produktdata

Phillip Tran

Logg på for å gjøre endringer og registrering av produktdata.

Nytt om EFObasen

  • Vår ambisjon er å være bindeleddet mellom den komplekse teknologien, våre medlemmer og produsenter av Building Product Manufacturers (BPMs),

  • Hvorfor bør bransjen innføre ETIM som egenskapsmodell? Egenskaper etterspørres i økende grad for å sikre nøytrale beskrivelser og at forutsatte krav til produktene er nøyaktig spesifisert. Dette vil da kunne garantere for at et produkt egner seg for bruk i et gitt byggverk.

  • Kriteriene for å bli valgt til årets EFObaseleverandør er basert på et vektet gjennomsnitt av andelen aktive produkter med hhv. ETIM egenskaper, bilde og FDV-dokumentasjon. Se topp tre listen

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe? Da finner du mest sannsynlig svaret her!

Vi hører gjerne fra deg

Kontakt vår senior prosjektleder, Phillip Tran på tlf.971 02 641 eller epost phillip@efo.no