Næringspolitikk

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid bidrar EFO til nye markedsmuligheter for våre medlemmer

Per Øyvind Voie

Nyheter fra Elektroforeningen om næringspolitikk

  • Mediaplanet har laget et stort bilag om fremtidens lys som er distribuert landet rundt sammen med avisa Dagbladet. Artiklene er også publisert på nettstedet fremtidensby.no. Flere av EFOs medlemsbedrifter har bidratt i bilaget, og EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, har deltatt i et ekspertpanel om fremtidens lys.

  • På veien mot det helelektriske samfunnet trenger vi noen overgangsordninger. Fjernvarme har vært en slik i byggsektoren. Biodrivstoff kan være en slik i transportsektoren. Men på sikt må alt elektrifiseres.  Les bloggen til adm dir i EFO, Frank Jaegtnes.

  • Olje- og energidepartementet (OED) har sendt EUs "Vinterpakke" på høring. EFO svarer med å vise til tidligere olje- og energiminister, Tord Liens, uttalelser om at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke henger på grei, og ber OED arbeide for å avskaffe opprinnelsesgarantiene. - Ordningen er i direkte strid med norske interesser, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

EFO mener

EFO avgir hvert år flere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer. Her kan du lese mer om våre innspill til myndigheter og politikere.

IEE

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom EFO og Nelfo. I interessegruppen møtes de av våre medlemmer med størst engasjement innen energieffektivisering til felles arbeid med kompetanseheving og markedsutvikling.

Elektroforum

EFO er en av eierne av stiftelsen Elektroforum, som blant annet arrangerer Eliaden annet hvert år.