Næringspolitikk

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid bidrar EFO til nye markedsmuligheter for våre medlemmer

Per Øyvind Voie

Nyheter fra Elektroforeningen om næringspolitikk

  • Hvordan kan byggeiere spare tusenvis av kroner ved å redusere energiforbruket? Sammen med Nelfo og Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) arrangerer EFO frokostmøte i Oslo 6. september. Ta med dine kunder i Osloområdet og bli med.

  • EFO har fått fullt gjennomslag i Stortinget for vårt forslag om at alle nye bygg må gjøres ladeklare. Samtidig har Stortinget pålagt regjeringen å legge frem en plan for hvordan en skal oppnå 10 TWh i energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030.   – Begge...

  • Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet og hindrer innovasjon, nyskapning og samfunnsøkonomisk gunstige løsninger. Det skriver adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes, i en kronikk sammen med Nelfo i Dagens Næringsliv.

EFO mener

EFO avgir hvert år flere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer. Her kan du lese mer om våre innspill til myndigheter og politikere.

IEE

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom EFO og Nelfo. I interessegruppen møtes de av våre medlemmer med størst engasjement innen energieffektivisering til felles arbeid med kompetanseheving og markedsutvikling.

Elektroforum

EFO er en av eierne av stiftelsen Elektroforum, som blant annet arrangerer Eliaden annet hvert år.