Helelektrisk Norge: Verdens første helelektriske containerskip er norsk

Helelektrisk Norge: Verdens første helelektriske containerskip er norsk

EFOs visjon om et helelektrisk Norge nærmer seg realisering. Yara og Kongsberg Gruppen skal utvikle verdens første førerløse og helelektriske containerskip. Enova bidrar med 133 millioner kroner i støtte til prosjektet.

– Prosjektet viser at et helelektrisk Norge ikke er en uoppnåelig visjon, men en svært virkelighetsnær fremtid, sier Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. Det er både viktig og riktig at Enova bidrar til denne typen spydspissprosjekter. EFO anser Enova som en viktig partner i arbeidet med elektrifisering av Norge, og dette prosjektet viser på en gode måte hvorfor.

– Dersom de lykkes, betyr dette ei ny tid for godstransport til sjøs, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Skal frakte gjødsel

Ved Herøya industripark i Telemark produserer Yara mineralgjødsel. Noe av gjødselen fraktes i dag videre med bil til containerterminaler i Brevik og Larvik. Enova har nå gitt tilsagn om 133,6 millioner kroner i støtte til et hel-elektrisk, selvkjørende containerskip som skal erstatte disse biltransportene.

Skipet, som får navnet Yara Birkeland, har en kapasitet på 105 TEU (tyvefots containere) og vil erstatte ca. 40 000 årlige lastebilturer med en kjørt distanse på rundt en million kilometer. Løsningene på sjø og land kutter til sammen 750 tonn CO2 i året og reduserer energibruken betraktelig.

Klimautslipp reduseres

Rundt en tredel av klimagassutslippene i Norge er tilknyttet transport og Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Dette er et stort steg framover på veien.

På veien mot lavutslippssamfunnet må transportutslippene ned mot tilnærmet null. Da behøver vi prosjekter som er i stand til å endre markedet – prosjekter som har potensial til å bane vei for andre og øke takten på omstillingen i sin sektor. Det er akkurat det vi tror verdens første autonome og hel-elektriske containerskip vil gjøre.

Det selvkjørende skipet utfordrer også regelverket, eller rettere sagt mangelen på regelverk. Yara er i god dialog med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket om nødvendige dispensasjoner for å kunne sjøsette et skip uten mannskap.

– Erfaringene fra Yara-prosjektet blir viktige i utformingen av et nasjonalt regelverk for autonome fartøy. Det gjør farvannet mer forutsigbart for framtidige fartøy. Da snakker vi markedsendring! sier Nakstad.

Det er Kongsberg Gruppen som utvikler og leverer det autonome utstyret. Skipet sjøsettes etter planen rundt årsskiftet 2018/2019, og vil i starten være bemannet.

Illustrasjon: Yara. Yara Birkeland er verdens første førerløse og helelektriske containerskip.