Årshjulet i EFO

Bli medlem

Årshjulet i EFO

 

EFO har mange aktiviteter i løpet av året. For mange er det nyttig å vite når milepæler kommer. Derfor har vi laget et årshjul som beskriver de største aktivitetene og milepælene i løpet av et år.
EFObaseskole, ETIM-kurs, statistikkinnmeldinger og næringspolitiske møter holdes jevnlig i løpet av året, eller ved behov. Vennligst se forsiden vår for oppdatert oversikt.

 

 

 

Februar

Innmelding av omsetning for beregning av serviceavgift.

 

Mars

Faktura serviceavgift blir sendt ut til alle medlemmer.

 

April

Generalforsamling – Det årlige møtet der medlemmene kan gi innspill til hvordan EFO skal styres. I etterkant av generalforsamlingen er det tradisjonell middag med medlemmene.

 

Juli

I starten av juli sendes faktura for elnummer og langtidsreservasjoner til EFOs kunder.

 

September

I starten av september sendes faktura for elnummer og langtidsreservasjoner til EFOs medlemmer.

 

Oktober

Slutten av oktober er frist for medlemmer til å si opp medlemsskapet, gjeldende fra neste år.

 

November

Slutten av november er frist for kunder til å si opp kundeforholdet, gjeldende fra neste år.

 

Desember

Julemøte – Den første torsdagen i desember er EFOs årlige julemøte. På dagen er det program med oppdateringer fra året som var, og på kvelden er det underholdning og middag.