Bli medlem i EFO

Medlemsfordeler

  • Halv pris på elnummer
  • Statistikker
  • Næringspolitikk
  • Gratis møter, seminarer og workshops

Les mer om fordelene ved medlemsskap

Hva koster medlemskap i EFO?

Medlemmer av EFO betaler en årlig serviceavgift som er basert på omsetning av elektrisk materiell i Norge.

Se her for prisoversikt.

Medlemsbetingelser og lov for EFO

Lov for EFO regulerer betingelsene for medlemskap.

Klikk her for Lov for EFO.

Ja, jeg vil søke om medlemskap i EFO

For å bli medlem i EFO må søknad sendes inn sammen med firmaattest og godkjent årsregnskap. Når søknadsskjemaet er fylt ut, kan du laste opp firmaattest og årsregnskap. Du vil deretter bli bedt om å akseptere medlemsbetingelsene. Når det er gjort og du velger «Send inn» blir det autogenerert en pdf-fil som sendes til din e-postadresse. Denne pdf-filen må undertegnes og sendes til elektroforeningen@efo.no

Klikk her for å fylle ut søknaden.

Søknaden behandles av sekretariatet.

Når nye medlemmer er tatt opp, blir hovedkontaktpersonen meddelt dette skriftlig.
Nye medlemmer trer inn formelt den 1. i påfølgende måned etter opptak, og betaler x/12-deler i serviceavgift det første medlemsåret.

Innmelding av omsetningstall starter umiddelbart etter man har blitt medlem.

Oppsigelse av medlemskap må meldes skriftlig innen 31. oktober, og får effekt det følgende året.