Medlemsfordeler

Produkt/tjeneste Medlem Kunde
EFObasen – tilgang til å registrere produkter Ja Ja
Pris på Elnummer og langtidsreservasjoner i EFObasen Halv pris (se prisliste) Ordinær pris (se prisliste)
Statistikk
Medlemmer mottar bransjens beste analyser av utviklingen i markedet for de produktgruppene som er mest interessante for deg. Medlemmer er forpliktet til å melde inn aggregerte omsetningstall til EFO.
Ja  Nei
Tilgang til årlige bransjeanalyser
Medlemmer mottar analyser av det elektrotekniske markedet, bygg- og anleggsmarkedet og andre analyser EFO gjennomfører.
Ja  Nei
Næringspolitikk
Elektroforeningen jobber aktivt ovenfor politikere og myndigheter for å bedre rammebetingelsene for våre medlemmer. Sammen med våre samarbeidspartnere har EFO blant annet fått gjennomslag for økt bruk av elektrisk oppvarming i bygg og en storstilt satsing på energieffektivisering. EFO  bidrar til nye markedsmuligheter for deres bedrift.
Ja  Nei
Deltakelse på møter
Som medlem får firmaet anledning til å delta på
– Medlemsmøter
– Frokostmøter
– Faggruppemøter
Ja  Nei
Mulighet for deltakelse i styrer og dermed påvirke EFOs beslutninger Ja  Nei
Nyhetsbrev og tilgang til ulike rapporter Ja  Nei