Innmelding

Informasjon om utfyller av skjema

Generell info om bedriften

JaNei

Medlemstype og kontaktpersoner

Hovedkontakt for EFO

Kontaktperson for EFObasen

Kontaktperson for statistikken

Mottakere av EFO Informasjon

Informasjon om omsetning og ansatte

Brutto omsetning inkl. mva. de to siste årene.

Verdi av lagerbeholdning siste kalenderår:

JaNei

Vilkår

Oppsigelse av medlemskap må gjøres skriftlig til elektroforeningen@efo.no innen 31.10 for å få effekt det påfølgende året.
Prisen for Elnummer og langtidsreservasjoner er pr. år og utfaktureres en gang i året.
Elnummer som faktureres er de aktive, de preregistrerte og de avviste.

Serviceavgiften er basert på omsetningen, inkl. mva., av elektrisk materiell i Norge i samtlige Elnummergrupper.
På forespørsel skal omsetningen meldes inn til EFO.
Serviceavgiften utfaktureres en gang i året.

Innmeldingsskjema skal signeres av