Medlem eller kunde – hva er best for meg?

Hva får jeg som medlem?

Som medlem i EFO får du mulighet til å registrere dine produkter i EFObasen. Produktene og produktdataene som registreres i EFObasen blir tilgjengelige for alle grossistene i EFO. De samme produktene blir også søkbare for byggherrer, arkitekter og rådgivere gjennom B-Link

Medlemmer i EFO får halv pris på Elnummer og langtidsreservasjoner i EFObasen. Fakturering av Elnummer og langtidsreservasjoner skjer en gang per år, ca. 1. september.

Du får videre mulighet til å delta i våre statistikker, og mottar dermed bransjens beste informasjonsgrunnlag når det gjelder utviklingen i bransjen.

Medlemmer av EFO får også tilgang til bransjeanalyser, og mottar derfor analyser av det elektrotekniske markedet, bygg- og anleggsmarkedet samt andre analyser som EFO gjennomfører.

EFO jobber aktivt ovenfor myndigheter og politikere for å bedre rammevilkårene for deg som medlem. Sammen med våre samarbeidspartnere har EFO blant annet fått gjennomslag for økt bruk av elektrisk oppvarming i bygg og vi har påvirket til en storstilt satsing på energieffektivisering. For deg som medlem jobber vi også for å øke tyngden i det næringspolitiske arbeid for bedre rammebetingelser for bransjen.

Videre har du som medlem mulighet til å delta på forskjellige medlemsmøter og generalforsamling og får dermed mulighet til å påvirke EFOs arbeid og beslutninger.
Som medlem får du også tilsendt nyhetsbrev.

 

Hva får jeg som kunde?

Velger du å bli kunde får du mulighet til å registrere dine produkter i EFObasen.

Som kunde i EFO betaler du for antall Elnummer du har i EFObasen. I tillegg betaler du for langtidsreservasjoner. Faktureringen foregår en gang per år, ca. 1. juli.

Produktene og produktdataene som registreres i EFObasen blir tilgjengelige for alle grossistene i EFO. De samme produktene blir også søkbare for byggherrer, arkitekter og rådgivere gjennom B-Link.