Registrer Kunde

Informasjon om utfyller av skjema

Generell info om bedriften

JaNei

Kontaktpersoner

Hovedkontakt for EFO

Kontaktperson for EFObasen

Vilkår

Dersom innmelder ønsker å betale eventuelle faktura fra bank utenfor Norge, må innmelder betale alle kostander og gebyrer som måtte påløpe, inklusive kostnader og gebyrer i EFOs bankforbindelse.
Prisen for Elnummer er per år, og utfaktureres en gang i året, ca. 1. juli.
Ved eventuell utmelding av EFObasen, må avtalen sies opp innen 30.11.
Oppsigelsen effektueres pr. 31.12 og får effekt fra det påfølgende år.

Les våre retningslinjer
Jeg godtar vilkårene

Innmeldingsskjema skal signeres av