Datakvaliteten økes i EFObasen!

Datakvaliteten økes i EFObasen!

Det har vært et sterkt ønske om å øke datakvaliteten i EFObasen. Det gjøres i dag mye dobbeltarbeid i alle ledd, ved at manglende data ofte hentes inn manuelt av flere mottakere. Vi har i den senere tid hatt stort fokus på å få beriket EFObasen med ETIM egenskaper. Flere produsenter/leverandører har gjort en kjempejobb her!

Likevel har vi noen hull, også i forhold til det som er obligatoriske felt. Basert på dette har det vært jobbet frem et forslag for å øke datakvaliteten i EFObasen, der vi gir tilstrekkelig tid til at de det gjelder kan få gjort jobben med å berike basen.

ETIM gjøres obligatorisk fra 1.1.2018 og gjelder for alle nye produkter som registreres, samt alle eksisterende produkter som redigeres fra denne dag. For å få et produkt godkjent må minimum 70 % av alle ETIM-egenskaper fylles ut.

Alle eksisterende produkter i EFObasen må være utfylt med ETIM klasse og minimum 70 % ETIM-egenskaper innen 01.06.2018.

Produkter som etter 01.06.2018 ikke er registrert med minimum 70 % ETIM-egenskaper vil faktureres med dobbel pris av normal elnr pris.

Produkter som ikke kan klassifiseres i ETIM per i dag unntas inntil slik klassifisering er mulig.

Grunndata er allerede obligatorisk, men ikke med tilbakevirkende kraft. Av den grunn er det manglende grunndata på ca 7 % av produktene i basen. 01.03.2018 frist for å få all grunndata på plass. Grunndata utvides også til å inkludere F-pak.

Produkter som ikke er registrert med alle obligatorisk grunndata vil etter 01.03.2018 ikke være synlig for søk i databasen, men regnes som preregistrerte (faktureres normal pris).

 

 

ETIM 7 kommer snart…..
I slutten av februar kommer vi til å lanserer ETIM 7. Dette medfører ca 800 nye/ endrede klasser. Vi jobber nå med å lage en mekanisme som flytter produkter fra en utgått ETIMklasse til en ny ETIMklasse. Vi vil sende ut en egen informasjon om dette når det er klart.

 

OBLIGATORISKE FELTER I EFOBASEN

Vi opererer i et marked som blir mer og mer digitalt. Kravet til informasjon øker og man ønsker tilgang på informasjon i en helt annen utstrekning enn tidligere.

EFObasen skal være den databasen som har all relevant informasjon.

 

Obligatorisk felt Hvorfor
Grunndata
F-pak, tilhørende logistikkdata Minste salgspakning til forbruker
ETIM egenskaper I utg.pkt. bør alt av ETIM være obligatorisk for at en vare skal kunne godkjennes. Ved å unnlate visse egenskaper så forringes kvaliteten/informasjonen rundt et produkt.

 

Spørsmål rettes til phillip@efo.no