Hvor elektrifisert er Norge i dag?

Hvor elektrifisert er Norge i dag?

Under Arendalsuka lanserte vi en rapport som Elektroforeningen har laget sammen med Bellona – Hvor elektrifisert er Norge i dag?

Elektrisiteten vår er fornybar og utslippsfri, den kommer i hovedsak fra vann og vind. Elektrisiteten vår er også en høyeffektiv energibærer – nærmest all energi går dit den skal. Hvis vi kan erstatte mer av vårt fossile drivstofforbruk med elektrisitet, så kutter vi klimagassutslipp og sørger for mer effektiv energibruk.

Norge i dag er 51% elektrifisert.

Innen sektor TRANSPORT er vi bare 6% elektrifisert. Denne sektoren inneholder veitransport, barne, sjø og luft.

Sektor ENERGI er vi 81% elektrifisert, hvis vi ser bort fra sokkelen.

Innen BYGG er vi også 81% elektrifisert.

I sektor JORDBRUK, SKOGBRUK  og FISKE ligger vi på 21%.

Innen sektor INDUSTRI spiller elektrisiteten er stor rolle og vi ligger i dag på 57%. Aluminiumproduksjon i Norge er nesten 100% elektrisk.

Du kan lese mer på ELBAROMETER.NO