Elektroforeningens grossister

Elektroforeningens grossister

Under konferansen til Elektroforeningen sitt 100-års jubileum, hadde 6 av grossistmedlemmene gått sammen om å lage en film som viser hvilket ansvar de faktisk har i dagens samfunn. 

Grossistene er ikke lenger bare en transportør, men sitter på et stort ansvar og er navet i elektrifiseringen av Norge. Grossistene skal sikre kvalitet, godkjente produkter med riktig dokumentasjon, i tillegg til å være logistikkeksperter, bindeleddet i verdikjeden og ha en rolle som rådgiver og ekspert.

Rollene er mange – utfordringene store, og filmen viser hvordan noen av våre grossistmedlemmer er heltene i dagens samfunn.

De er der når katastrofen treffer inn, og har et samfunnsansvar som aldri tar slutt.

 

Stikkord
,