Nyheter

Veien til elektrobransjen, eller andre mannsdominerte yrker kan være lang for mange. Hvis kvinner opplever at kampen om å bli anerkjent som likeverdig og kompetent fortsetter videre i arbeidslivet har vi en stor likestillingsutfordring som bransjene må ta på alvor. Bransjene trenger ledere som har kunnskap og vet hvordan de skal lede organisasjoner, avdelinger og team hvor noen ansatte utgjør et mindretall.  Publisert i EFO, Medlem / kunde fokus

Pressemelding: Hele ni av ti bedrifter i elektro-, bygge- og anleggsnæringen ønsker seg mer mangfold. I tillegg mener syv av ti bedrifter at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene. Publisert i EFO, Medlem / kunde fokus

NvE jobber med ny utforming av nettleie. EFO har sammen med 10 organisasjoner skrevet et felles brev med innspill til dette arbeidet. - Vi er bekymret for at fremtidig nettleies kan slå bein under energieffektivisering i bygg, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren, sier Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i EFO. Publisert i Næringspolitikk, Nyheter

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem av regjeringen 7. oktober. EFO etterlyser fokus på energieffektivisering, mer penger til Enova, forbrenningsavgift og lavere elavgift på byggeplasser. Du kan lese mer i vårt høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomite. Publisert i Næringspolitikk, Nyheter