EFObasen fokuspost

Det har vært et sterkt ønske om å øke datakvaliteten i EFObasen. Det gjøres i dag mye dobbeltarbeid i alle ledd, ved at manglende data ofte hentes inn manuelt av flere mottakere. Vi har i den senere tid hatt stort fokus på å få beriket EFObasen med ETIM egenskaper. Flere produsenter/leverandører har gjort en kjempejobb her! Publisert i EFO, EFObasen, EFObasen fokuspost, Nyheter