EFO

Veien til elektrobransjen, eller andre mannsdominerte yrker kan være lang for mange. Hvis kvinner opplever at kampen om å bli anerkjent som likeverdig og kompetent fortsetter videre i arbeidslivet har vi en stor likestillingsutfordring som bransjene må ta på alvor. Bransjene trenger ledere som har kunnskap og vet hvordan de skal lede organisasjoner, avdelinger og team hvor noen ansatte utgjør et mindretall.  Publisert i EFO, Medlem / kunde fokus

Pressemelding: Hele ni av ti bedrifter i elektro-, bygge- og anleggsnæringen ønsker seg mer mangfold. I tillegg mener syv av ti bedrifter at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene. Publisert i EFO, Medlem / kunde fokus

Elektroforeningen organiserte og ledet et frokostmøte og en rundbordssamtale 24. april 2019 om «bygninger som materialbanker» i anledning av Pablo van den Bosch fra Madasters besøk i Norge. Regjeringsplattformen for 2018 slår fast at: “Norge skal bli et foregangsland i en grønn sirkulærøkonomi”. Publisert i Arrangement, EFO, Medlem / kunde fokus, Næringspolitikk

EFO har satt iverksatt arbeid på bransjenivå for å kartlegge mangfoldet. Vi skal gjennom studien identifisere om vi klarer å benytte potensialet blant ansatte i medlemsbedriftene. Studien gjennomføres i samarbeide med Seema  som er et ledende selskap på mangfoldledelse og likestilling. Publisert i EFO