Nyheter

Mediaplanet har laget et stort bilag om fremtidens lys som er distribuert landet rundt sammen med avisa Dagbladet. Artiklene er også publisert på nettstedet fremtidensby.no. Flere av EFOs medlemsbedrifter har bidratt i bilaget, og EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, har deltatt i et ekspertpanel om fremtidens lys. Publisert i LED, Lyskilder, Næringspolitikk, Nyheter

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt EUs "Vinterpakke" på høring. EFO svarer med å vise til tidligere olje- og energiminister, Tord Liens, uttalelser om at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke henger på grei, og ber OED arbeide for å avskaffe opprinnelsesgarantiene. - Ordningen er i direkte strid med norske interesser, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Publisert i Næringspolitikk, Nyheter