EUEW – Kan grossister og leverandører fritt dele kundedata? Og kan grossistene konkurrere mot Amazon?

EUEW – Kan grossister og leverandører fritt dele kundedata? Og kan grossistene konkurrere mot Amazon?

Det var to av de store spørsmålene under den årlige konferansen som samler EFOs søsterorganisasjoner og medlemsbedrifter fra hele Europa, EUEW 2019. Og svarene var helt klart ikke verken enkle eller uproblematiske. Her er en kort oppsummering av dette og andre viktige tema på konferansen.

 

EUEW – Kan grossister og leverandører fritt dele kundedata? Hvem eier egentlig kundene? Og hvilke rabattavtaler er ikke greit mellom leverandører og grossister?

EUEW har satt søkelyset på disse spørsmålene gjennom en undersøkelse blant store europeiske grossister og leverandører. De har også fått gjennomført en juridisk vurdering. Begge deler ble presentert på konferansen, og etterpå diskutert i et panel med både grossister og leverandører. Det er tydelig at mange leverandører ønsker tettere kontakt med sluttkundene. Samtidig er mange av grossistene bekymret for at dette vil føre til mer direktehandel. Mens konkurransemyndighetene frykter dårligere priskonkurranse om økt deling av informasjon gir leverandører full kontroll over prisene i alle markeder.

Her kan dere se presentasjonen til Maxim Kleine, fra advokatfirmaet Norton Rose Fulbright:  European Anti Trust Legislation In The Industry

 

EUEW – Hvilke konsekvenser får sirkulærøkonomi for bransjen?

Elektrobransjen er gode på resirkulering – men det er ikke godt nok, var budskapet til tidligere Coca-Cola topp og nå konsulent, Guy Wollaert. Han mener de selskapene som vil overleve fremover er de som designer produkter og tjenester med et positivt avtrykk på både klima og samfunn. – Det holder ikke at elektromateriell resirkuleres – dere må selge varer som kan repareres, brukes igjen, ombrukes eller gis nytt liv som del av en annen vare eller bransje etter at dens opprinnelige funksjon er oppbrukt – var hans klare beskjed.

Presentasjonen kan dere se her.

 

EUEW – Kan grossistene konkurrere med Amazon?

Spørsmålet har vært en gjenganger i EUEW-sammenheng de siste årene, og i år var ikke noe unntak. I USA opplever flere grossister et stort press fra Amazon. Selskapet skilter ikke bare med langt flere varelinjer (250 ganger flere enn den største grossisten), men også med bedre betalingsvilkår. Likevel er det mange områder hvor Amazon ikke er i nærheten av å konkurrere, som f.eks nærhet til kundene, kurs- og kompetansetilbud og leverandørkunnskap. Noen grossister samarbeider med Amazon – andre ser dem kun som en konkurrent.  Men det er liten tvil om at Amazon gjør det enda viktigere for grossistene og tydeliggjøre sin merverdi ovenfor kundene på andre områder enn bredde i sortiment og betalingsbetingelser – to tradisjonelt viktige områder hvor det nå er vanskelig å være bedre enn giganten.

Presentasjonen til Ian Heller kan dere se her:  Upcoming Challenges For Electrical Wholesalers