Forslag fra DiBK vil øke boligprisene – EFO ber Mæland gripe inn

Næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Forslag fra DiBK vil øke boligprisene – EFO ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn.

Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Oppdrag fra KMD

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) handler på oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), hvor Monica Mæland som statsråd er øverste ansvarlig. – Har Mæland virkelig forstått hva hun har bedt DiBK om, spør  Voie. Han liker det nye forslaget svært dårlig, og kaller det totalt uforståelig at Mæland har bedt om et tiltak med så store konsekvenser for boligprisene. – Jeg oppfordrer Mæland til å ta en prat med sin regjeringskollega Siv Jensen. Mens Jensen bruker hele sin verktøykasse for å stagge raskt voksende boligpriser fremstår det mildt sagt paradoksalt at Mæland og KMD endrer en forskrift som vil gi stor økning i boligprisene.

DiBK skriver selv i sitt høringsnotat at forslaget vil gjøre det dyrere å bygge nye boliger. EFO mener imidlertid DiBK undervurderer de faktiske merkostnadene forslaget påfører utbyggere, og etterlyser bedre utredninger av dette.

DiBKs høringsforslag kan leses her.

Frykter monopol

EFO er sterkt kritiske til at DiBK i praksis vil innføre monopol for vannbårne oppvarmingsløsninger i bygg over 1000m2. Vi mener det er en svært uheldig inngripen i et marked hvor det i dag er en velfungerende konkurranse mellom ulike varmeløsninger. Som det fremkommer i høringens punkt 3.2.2 vil den foreslåtte endringen ha svært negative konsekvenser for enkelte aktører i markedet.

Gjennom å gi monopol til en utvalgt teknologisk løsning låser en også bygg til systemer hvor det de siste årene har skjedd svært lite innovasjon, og hvor effektiviteten er langt lavere enn i alternative løsninger. Det verste er imidlertid at en blokkerer markedsmulighetene for nye innovative løsninger.

EFO mener DiBK i stedet burde stille teknologinøytrale krav slik at en legger til rette for konkurranse mellom leverandører av ulike typer løsninger om å levere de beste og mest effektive løsningene.

 

Les hele EFOs høringssvar her.