Oppsummering av EFOs generalforsamling 2019

Oppsummering av EFOs generalforsamling 2019

Jubileumsåret 2018 er tilbakelagt. EFOs generalforsamling 25. april har valgt styrene som skal lede foreningen videre. Om du ikke hadde anledning til å delta finner du her en oppsummering av de viktigste sakene som ble behandlet på generalforsamlingen.

 

Torsdag 25 april samlet Elektroforeningen sine medlemmer til den årlige generalforsamlingen. I år ble denne avholdt på Grand Hotel.

 

Jubileumsåret 2018: EFO 100 år

Bak seg hadde foreningen et innholdsrikt jubileumsår der den markerte sine første 100 år. Generalforsamlingen startet med en visning av en kavalkadefilm som gav et godt bilde av året som gikk. Styreleder Jon Helsingeng kunne fortelle at det hadde vært et aktivt år for styret og at man var godt tilfreds med utviklingen av foreningen og administrasjonens arbeid.

 

14 nye medlemmer i 2018

Gjennom fjoråret har det kommet til 14 nye medlemmer i EFO. Visjonen om Norge som verdens første helelektriske samfunn har både i og utenfor bransjen. Foreningens leder, Frank Jaegtnes redegjorde for året og kunne i tillegg trekke frem at foreningen er i gang med utviklingen av neste generasjons EFObase, samt at det i løpet av året kom på plass en ny og moderne statistikkløsning som har fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene.

 

Regnskap, budsjett og serviceavgift

Regnskapet for 2018 ble lagt frem og viste et godt resultat på 1,3 MNOK som sikrer foreningens videre drift. Budsjett for 2019 ble godkjent og det legges opp til et negativt resultat grunnet store investeringer i ny EFObase. Serviceavgiften ble vedtatt justert opp med 2,9% fra 2020 for å følge generell prisutvikling.

 

Valg av tillitsvalgte

En generalforsamling inneholder mange formaliteter, men også mange særdeles viktige oppgaver. En av disse er å velge de tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som skal lede foreningens arbeid. Det ble gjennomført valg til Hovedstyret, Leverandørstyret og Grossiststyret.

 

HOVEDSTYRET:

I Hovedstyret ble Dagfinn Ringås takket av, mens Karoline Nystrøm ble ønsket velkommen som nytt styremedlem. Øvrige styremedlemmer ble enten gjenvalgt eller var ikke på valg. Hovedstyrets sammensetning:

Leder:  Jon Helsingeng, Eaton Electric AS

Nestleder: Geir Bjørnstad, DEFA AS

Medlem: Jan Willy Fjellvær, Solar Norge AS

Medlem: Karoline Nystrøm, Schneider Electric Norge AS

Medlem:  Jack Andresen, Onninen AS

Medlem: Jan Wilhelmsen Elektroskandia Norge AS

 

LEVERANDØRSTYRET:

Leverandørstyret ble utvidet med ett medlem da Manuel Carreno fra ABB ble valgt inn. I tillegg vil leder i Lysstyret gå inn som medlem i Leverandørstyret i når denne velges av Lysgruppen.   Øvrige medlemmer ble enten gjenvalgt eller var ikke på valg. Leverandørstyrets sammensetning:

Leder:  Geir Bjørnstad, DEFA AS

Medlem:  Ola M. Storrusten, LAPP Norway AS

Medlem: Espen Pettersen, Draka Norsk Kabel AS

Medlem: Manuel Carreno. ABB AS

Medlem: Leder av Lysstyret (velges av Lysgruppen)

 

GROSSISTSTYRET:

I Grossiststyret ble Lars Hamborg fra Otra Norge AS takket av, og Rune Flengsrud fra Ahlsell Norge AS ønsket velkommen som nytt medlem. Øvrige medlemmer ble enten gjenvalgt eller var ikke på valg. Grossiststyrets sammensetning:

Leder:  Jan Wilhelmsen, Elektroskandia Norge AS

Medlem: Rune Flengsrud, Ahlsell Norge AS

Medlem:  Hege Amundsen Elvestad, Berggård Amundsen & Co AS