Gjør Norge helelektrisk!

Gjør Norge helelektrisk!

«Vri fra fjernvarme til sol – og gjør Norge til verdens første helelektriske land»

– Nina Jensen, generalsekretær i WWF

08.-09. februar 2017 arrangerte EFO konferansen Energismarte Bygg, hvor WWFs Nina Jensen var en av innlederne. Hun utfordret både bransjen og myndighetene og foreslo å heve ambisjonsnivået kraftig når det kommer til elektrifisering. Hvorfor ikke gjøre Norge til verdens første helelektriske land? Den utrolige utviklingen innen solteknologi gir store muligheter og en kan vri den offentlige satsingen fra fjernvarme til sol.

EFO støtter Jensen fullt ut og vil følge dette videre. Våre medlemmer er klare til å gjøre Norge helelektrisk!

EFOs Frank Jaegtnes åpnet konferansen

Konferansen ble arrangert for 6. året på rad, og aldri har flere deltatt. Over 160 personer var på plass når en smørblid adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes, åpnet konferansen. Jaegtnes la i sitt innlegg vekt på at det er på tide å knuse myter om at elektrisitet ikke bør brukes til oppvarming og at panelovnen står i veien for elektrifiseringen av Norge.

EFO-medlemmer hadde stand

EFOs medlemmer som også er medlemmer av Interessegruppen for energieffektivisering får tilbud om gratis standplass på konferansen. I år hadde ni medlemsbedrifter benyttet seg av muligheten til å pressentere sine energismarte løsninger. Utstillingene var godt besøkt, og tilbakemeldingene både fra utstillerne selv og de besøkende var veldig gode. Særlig ble det trukket frem som positivt at det på årets konferanse også var flere byggeiere med blant deltagerne.

På bilder ser vi Schneiders stand, hvor de blant annet viste frem verdens minste trådløse energimåler, PowerTag.

Les mer om konferansen og om Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) her.