God jul fra EFO

God jul fra EFO

Kjære medlemmer,

2019 har vært nok et år med positiv utvikling for bransjen og Elektroforeningen.

Norge – verdens første helelektriske samfunn

Visjonen om Norge som verdens første helelektriske samfunn får oppslutning blant politikere og i bransjen. Visjonen er en viktig muliggjører på veien mot et lavutslippssamfunn Den bidrar til å utvide eksisterende markeder for dere – samtidig som den også åpner nye.

 

Bransjen vokser

Det er også gledelig å se at statistikkene viser vekst for elektrobransjen. Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år viser grossiststatistikken vekst på 3% og leverandørstatisstikken vekst på 7,9%. På julemøtet ble det også lagt fram en bransjeanalyse gjennomført av konsulentfirmaet Varde Hartmark som viser muligheter og utfordringer for vår bransje. Anbefalt julelektyre!

 

4 nye medlemmer og 30 nye kunder

Det er gledelig å se at stadig flere bedrifter i bransjen ser nytten av medlemskap i EFO. I løpet av året har vi fått 4 nye medlemmer; Celdel Norge AS, Eltosea AS, Siteco Norway AS og ThoughTools AS.

Vi ønsker både medlemmer og kunder hjertelig velkomne!

 

EFObasen har bedre produktdata enn noen gang          

I løpet av året har datakvaliteten i EFObasen hevet seg mange hakk. I dag er det obligatorisk med både grunndata og ETIM-data ved registrering av nye produkter i EFObasen. I tillegg har dere alle gjort en formidabel innsats i løpet av året med å oppdatere produktdataene på eksisterende produkter. Dette er en krevende jobb, men helt nødvendig for at produktene skal være relevante i digitaliseringen av BAE-bransjen samt oppfylle myndighetskrav til produktinformasjon. Vi er også i gang med utviklingen av neste generasjons EFObase. Etter planen skal den lanseres rundt påsketider neste år og vi er godt i gang med testingen. Vi gleder oss til lanseringen og tilbakemeldingene fra de som har vært med på testing så langt lover godt.

 

Vi setter mangfold på agendaen

Behovet for økt mangfold i bransjen ble tidlig satt på agendaen av styret i EFO. I 2019 har vi gjennomført en mangfoldsstudie som viser at elektrobransjen har et stort verdiskapningspotensiale ved å øke andelen kvinner samt styrke mangfoldet. Responsen og interessen fra medlemmer og andre bransjer har vært veldig positiv. Vi tar med oss økt likestilling og styrket mangfold i planene for 2020.

Jeg setter stor pris på at dere alle er medlemmer av EFO og ser frem til et godt samarbeid også i det nye året.

 

De beste ønsker for julehøytiden og det nye året,

Frank og resten av Team-EFO.

Stikkord
,