God Jul fra Elektroforeningen

God Jul fra Elektroforeningen

Kjære bransjekollegaer.

Vi nærmer oss slutten på et innholdsrikt og fruktbart år. Det er for meg en stor glede og inspirasjon å få lov til å lede en bransjeorganisasjon som er så til de grader i sentrum av det som skjer. Elektrobransjen er høyaktuell og alle peker på elektrifisering som en viktig bærebjelke i grønn og bærekraftig omstilling.Det er gledelig å se at flere av våre medlemmer trekkes fram på bærekraftarenaer og konferanser der digitalisering, elektrifisering og fornybarsamfunnet står på agendaen. Det siste året har digitalisering av bygg- og anleggsbransjen seilet opp som hett tema. Vi ser også at temaet sirkulærøkonomi begynner å få fotfeste i vår bransje.

 

Hver dag byr på nye muligheter og utfordringer og det er viktig at vi som bransje ligger i forkant av utviklingen. Jeg er derfor også takknemlig for at vi har svært kompetente og engasjerte medlemmer som villig stiller opp i styrer og utvalg. Uten denne «dugnaden» ville det vært umulig å få til de resultatene vi har høstet sammen i løpet av året. Jeg er også heldig som har et sterkt team sammen med meg som utfordrer både meg og seg selv. Det er alltid noe som kan gjøre bedre og alle stener snues i forhold til å bruke ressursene riktig samt skape maksimal verdi for våre medlemmer.

 

I løpet av året har vi oppgradert alt fra systemer til prosesser slik at vi jobber mer effektivt og målrettet. Kvaliteten på statistikker og analyser er både bedre og tilbudet mere omfattende. EFObasen har vært gjennom betydelige forbedringer og vinner terreng som bransjens masterdatabase for produktinformasjon. Næringspolitisk har vi sammen innkassert flere store seire og satt elektrifisering kraftig på den politiske agenda. Våre samarbeidspartnere anerkjenner vår innsats og vil blir stadig invitert inn på områder der vi ønsker virkning.

 

Vi er godt i gang med «bursdagsforberedelsene» til 2018. Selv om det er Elektroforeningen som fyller 100 år så vil fokus være på å løfte frem bransjen, løsningene og alle de flotte medlemmene som har gjort denne markeringen mulig.

 

Vi takker for et fantastisk 2017 og gleder oss til at fremtiden blir litt mer elektrisk i 2018 – spesielt for oss som liker watt og spenning.

 

God Jul og Godt Nytt År.

 

Med vennlig hilsen

Frank Jaegtnes