Innkalling til EFO Generalforsamling torsdag 25. april 2019

Innkalling til EFO Generalforsamling torsdag 25. april 2019

EFO innkaller til ordinær generalforsamling som i år blir holdt på Grand Hotel. Medlemsmøte starter kl. 1500 starter og generalforsamlingen åpnes ca. kl. 16.30. Det hele avsluttes med middag kl. 18.00

Generalforsamling 2019:

Sted:    Grand Hotel

Tid:     Torsdag 25. april 2019

Medlemsmøte              kl. 15.00

Generalforsamling       kl. 16.30

Aperitiff / middag        kl. 17.30

 

På generalforsamlingen behandles og gjøres vedtak om følgende saker:

 

Åpning

  1. Årsberetning 2018
  2. Styreleders redegjørelse
  3. Regnskap 2018 med noter
  4. Arbeidsprogram for 2019
  5. Budsjett for 2019
  6. Serviceavgift 2020
  7. Valg

 

Påmelding her

 

Dokumenter finner du her:

Innkalling EFO Generalforsamling 25. April 2019

Sak 1 Vedlegg Styrets Beretning 2018

Sak 3 Vedlegg Regnskap Med Noter 2018

Sak 4 Vedlegg Arbeidsprogram 2019

Sak 5 Budsjett 2019

Sak 6 Serviceavgift 2020

Sak 7 Valg