God jul fra EFO: 2018 – et jubileumsår i elektrifiseringens navn

God jul fra EFO: 2018 – et jubileumsår i elektrifiseringens navn

Kjære medlemmer,

2018 har vært et helt spesielt år for Elektroforeningen. 11. desember var det 100 år siden foreningen ble stiftet. Styret fastsatte tidlig at ambisjonen for jubileumsåret var å sette EFOs medlemmer enda mer på kartet.

 

Startet på Eliaden

Eliaden markerte starten på jubileumsåret. Her var EFO tilstede med egen stand, som viste frem bredden i medlemmenes løsninger. Målet var å trekke nye målgrupper til Eliaden og å flytte fokus fra produkt til løsning. Beslutningstakere fra blant annet politikk, byråkrati, kommuner og eiendomsaktører var blant de mange som kom innom for å høre om løsningene dere leverer.

Utstillingen hadde vi også med oss til Arendalsuka, på vår egen jubileumskonferanse og på Evolve Arena på Norges varemesse.

 

Avsluttet på Plaza

Jubileumsåret ble avsluttet på Oslo Plaza med jubileumskonferansen Helelektrisk, og påfølgende festaften. Statsminister Erna Solberg satte tonen når hun åpnet med å hylle EFOs medlemmer for bidraget til å skape det moderne Norge, og fortsatte i debatten med å si at hun tar med seg visjonen om Norge som verdens første helelektriske samfunn inn i regjeringsforhandlingene med Krf. Blant de over 400 deltagerne var ca. halvparten fra EFOs medlemmer og halvparten fra andre bedrifter, organisasjoner, politikk eller offentlig sektor. Tilbakemeldingene har vært særdeles positive, og det er ingen tvil om at dagen virkelig bidro til å sette EFOs medlemmer på kartet!

 

15 nye medlemmer

Og apropos EFOs medlemmer er det gledelig å si at stadig flere bedrifter i bransjen vår ser nytten av medlemskap i EFO. I løpet av året har vi fått hele 15 nye medlemmer; BVS-Niedax Norge AS, Geo Instrument Service Norge AS – GIS, Kontroll Elektro AS, LED-CO AS, Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Norcable AS, Norwegian Custom Media Solution AS, Plejd AS, Sensio AS, ØS Varme AS, Fluke Norge AS, Würth Norge AS, Futurehome AS, Kontakt Simon Nordic AS og Techtronic Industries Nordic ApS

Vi ønsker dem alle hjertelig velkomne!

 

EFObasen har bedre produktdata enn noen gang          

I løpet av året har datakvaliteten i EFObasen hevet seg mange hakk. I dag er det obligatorisk med både grunndata og ETIM-data ved registrering av nye produkter i EFObasen. I tillegg har dere alle gjort en formidabel innsats i løpet av året med å oppdatere produktdataene på eksisterende produkter. Vi vet at jobben har vært krevende, og at mange har opplevd riset bak speilet med dobbeltfakturering som veldig urettferdig. Men resultatet er at vi nå har en base som oppfyller alle myndighetskrav til produktinformasjon, noe som legger grunnlaget for økt bruk i hele verdikjeden og økt salg av deres produkter.

 

Bransjen vokser

Det er også gledelig å se at statistikkene viser god vekst for elektrobransjen. Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år viser grossiststatistikken vekst på 7,4% og leverandørstatisstikken vekst på 12,0%. Lansering av ny statistikkmodul gjør innmeldingsjobben for dere lettere, samtidig som dere kan finne mer informasjon tilpasset akkurat deres bedrift. Vi håper dere bruker den aktivt!

 

Norge – verdens første helelektriske samfunn

I 2018 har politikere fra alle partier gitt sin fulle støtte til EFOs visjon om Norge som verdens første helelektriske samfunn. I 2019 fortsetter arbeidet med å sørge for at visjonen bidrar til å utvide eksisterende markeder for dere – samtidig som den også åpner nye.

Jeg setter stor pris på at dere alle er medlemmer av EFO og ser frem til et godt samarbeid også i det nye året. Jeg håper mange av oss møtes på EFOs generalforsamling på Grand Hotel 25. april.

De beste ønsker for julehøytiden og det nye året,

Frank og resten av Team-EFO.