EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Arendalsuka: Digitalisering setter fart på BAE-bransjen


Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og sysselsetter om lag 260.000 personer og omfatter rundt 25 ulike yrker/fag. Næringen står ovenfor et betydelig løft innen bærekraft og digitalisering. Hvordan skal vi klare å få til dette i en så kompleks og fragmentert næring med mange aktører som har ulike behov?
Flere arenaer for samarbeid er kommet på plass og det er mange aktører som vil bidra. Men hva skal til for å lykkes og hva kan vi lære av andre bransjer og land?

Per-Arne Horne (direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)) og Frank Jaegtnes (administrerende direktør i Elektroforeningen og leder for regjeringens Samordningsråd for digitalisering) møtes til en samtale for å diskutere hvor vi står i dag samt hva som må til for å lykkes med digitaliseringen.

Arrangementet vil bli streamet.

Sted

EFObåten i Pollen og digitalt

Dato

17

.

08

.

2022

Tid

13:00-13:30

Bli medlem i EFO
Bli medlem