EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Digital EFObaseskole

Ta med alt dere har av spørsmål til EFObasen, det løses der og da.

Sted

Digitalt over Teams

Dato

01

.

07

.

2020

Tid

12:00-13:00

Bli medlem i EFO
Bli medlem