EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Energismarte Bygg Konferansen 2023

Velkommen til Energismarte Bygg Konferansen 2023.

Det er IEE - interessegruppen for energieffektivisering (Nelfo og EFO) som arrangerer.

Foreløpig program:

Kl. 10:00 Konferansestart

· IEE-Film

· Velkommen ved Thomas Liland Vik – styreleder IEE

· Energieffektivisering; Det beste tiltaket for å bruke kraften vår riktig v/ Frank
 Jaegtnes

Hva er potensialet for strømsparing i bygg?

· SINTEF rapport

· Enova - og deres rolle mhp strømkrise og næringslivet / industri. Hva kvalifiseres for støtte?

Politikk: Energieffektivisering er løsningen på klimautfordringene

Høye strømpriser – driver for politikk og hvordan bransjen kan bidra. Regjeringsplattformen – hvordan underbygger den Nelfo og EFOs politikk på energiområdet og mulighetsrommet innen energieffektivisering.

Politikere i diskusjon Tore Strandskog, leder diskusjonen

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

De gode eksemplene – forståelig, konkret og i kroner og øre

· Film: IEE-film om strømsparing i bygg

· De gode eksemplene:

 • EBA – Henki Holmås (Multiconsult)
 • Glamox, lys
 • JM Hansen
 • MicroMatic
 • Siemens
 • Oneco

14:30-14:50 Pause

Samhandling mellom fagene

 • KE Automasjon
 • Drammen, energitermos, geotermos
 • Smart Industri og bygg
 • Camilla Nilsson i Kyoto Group
 • Mer bruk av teknologi? Hva gir fremtiden oss? Hvilken vei går vi? Innovasjon

Kl. 15:40-16:00 Pause

Avslutning v/ Olaf Tufte

Kl. 17:00-18:00: Forfriskninger i utstillingen

Kl. 19.00 Aperitif, middag og minikonsert med Marion Ravn

For påmelding, se lenken under.

Vi sees!

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Dato

16

.

02

.

2023

Tid

10:00

Bli medlem i EFO
Bli medlem