EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Frokostmøte: Hva er galt med energieffektivisering?

Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen inviterer til frokostmøte 26. november 07.45 – 09.30 på Mesh i Møllergata. De som ikke har anledning til å delta fysisk kan følge frokostmøtet digitalt. OBS! Meld deg på via påmeldingslenken.

For å nå målet om 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, og for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050 er det avgjørende med en kraftig styrket satsing på energieffektivisering. Det er behov for store mengder fornybar kraft når vi skal erstatte over 100 TWh fossil energibruk innenfor transport og industri, og i tillegg må vi legge til rette for å etablere ny, klimavennlig industri i Norge.

Mot 2030 forventer NVE at kraftforbruket øker mer enn kraftproduksjonen, og at kraftoverskuddet reduseres til 7 TWh. Dess mindre avstand det er mellom strømproduksjonen og strømforbruket, dess høyere blir strømprisene. Hvis vi utnytter eksisterende kraft bedre, vil det være et viktig bidrag til å sikre kraftbalansen. De neste ti årene kan energisparetiltak i bygg, varmepumper og solceller frigjøre nær 20 TWh, om lag det dobbelte av Oslos årlige kraftforbruk. Energieffektivisering medfører ikke nye naturinngrep, men skaper aktivt klimaengasjement fra norske boligeiere.

Det er derfor rart at støtteordninger avvikles eller svekkes, at stortingsvedtak om 10 TWh energisparing i bygg ikke følges opp med handlingsplan og at energieffektivisering knapt er nevnt i Hurdalplattformen med mer.

Vi spør derfor:

Hva er galt med energieffektivisering?

Vi tenker det er et stort mysterium hvorfor det ikke er bred politisk enighet om å gjøre det litt lettere for folk flest – enten de bor i borettslag eller eneboliger – å bli en del av det grønne skiftet.

Sted

Mesh Youngstorget, Møllergt. 6, Oslo og Digitalt

Dato

26

.

11

.

2021

Tid

07:45-09:30

Bli medlem i EFO
Bli medlem