EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Lansering av rapporten Grønn rehabiliteringsbølge 15/4 kl. 14-15

IEE (samarbeide mellom Nelfo og EFO) har bedt Thema utrede hvordan norske myndigheter kan utforme og realisere et mål  og foreslå effektive virkemidler for å øke rehabiliteringstakten i bygninger med fokus på tekniske tiltak. Gode og riktige virkemidler vil kunne motvirke barrierene i markedet, og bidra til at energieffektivisering får større fokus når bygninger rehabiliteres.

Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H) kommer for å motta rapporten.

Agenda:

  • Velkommen og bakgrunnen for initiativet v/ Per Øyvind Voie, på vegne av IEE
  • Presentasjon av rapporten – Grønn rehabiliteringsbølge v/ Berit Tennbakk, Thema
  • Overrekkelse av rapporten til Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H)
  • Glamox: Smart belysningsløsning reduserer energiforbruket i parkeringsanlegget opp mot 92 % v/ Glen Møller, Glamox
  • KE Automasjon: Energieffektivisering i eksisterende bygg – det lønner seg! v/ Thomas Liland-Vik, KE Automasjon, sammen med Eiendomsspar og Smart Elektro
  • Panelsamtale, med moderator Per Øyvind Voie (EFO), med deltakere  Ruth Grung (AP), Liv Kari Eskeland (H), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Tore Strandskog (Nelfo)

Sted

Digitalt

Dato

15

.

04

.

2021

Tid

Kl. 14:00-15:00

Bli medlem i EFO
Bli medlem