EFO mangfoldstudie for bransjen – benytter vi potensiale i medlemsbedriftene?

EFO mangfoldstudie for bransjen – benytter vi potensiale i medlemsbedriftene?

EFO har satt iverksatt arbeid på bransjenivå for å kartlegge mangfoldet. Vi skal gjennom studien identifisere om vi klarer å benytte potensialet blant ansatte i medlemsbedriftene. Studien gjennomføres i samarbeide med Seema  som er et ledende selskap på mangfoldledelse og likestilling.

Undersøkelsen skal avdekke status på mangfoldsledelse i bransjen når det gjelder områdene:

 • Ledelse
 • Medarbeidere
 • Mangfoldsomfang
 • Mangfoldstyper
 • Organisasjonskultur
 • Kompetansestyring
 • Holdninger

 

Målsetting

Målet med kartleggingen er å få en oversikt over antall ansatte med mangfoldskompetanse, identifisere mangfoldstyper, sammensetning og omfang, hva mangfoldet innebærer og hva som er uutnyttet potensiale i bransjen.

 • Hvilken type mangfold har medlemsbedriftene når det gjelder kjønn og språklig etnisitet?
 • Hvor er mangfoldet plassert i medlemsbedriftene? På hvilket nivå i hierarkiet er mangfoldet plassert og hvilke muligheter har de ansatte?
 • Blir kompetansen i mangfoldet anvendt i praksis?

 

Ta undersøkelsen her

 

Visste du at:

 • 67% ønsker seg en arbeidsplass med et bredt mangfold-> du skaper derfor en attraktiv arbeidsplass og kan tiltrekke de beste talentene
 • 35% større sjanse for lønnsomhet over gjennomsnittet -> små investeringer i mangfoldsstrategi og korrekt opplæring av ledelsen for å skape en inkluderende arbeidsplass vil gi stor avkastning
 • 1,7 ganger større sjanse for å være innovasjonsledende innenfor egetfagfelt -> bli markedsledende
 • 70% større sannsynlighet for å nå ut til nye markeder -> større markedsandeler = økt bunnlinje
 • Kun ved å rekruttere flere kvinner kan den globale BNP øke med så mye som 26% som tilsvarer $28 milliarder
Stikkord
,