Markeds- og verdikjedeanalyse

Markeds- og verdikjedeanalyse

EFO har fått utarbeidet en markeds- og verdikjedeanalyse for elektroteknisk utstyr og materiell til bygg- og anleggsnæringen. Analysen er tilgjengelig for alle våre medlemmer, og er sendt ut elektronisk. Om du/dere ikke har mottatt analysen, har spørsmål eller kommentarer, kontakt vår bransjeanalytiker, Pål Kristian Granholt.