Næringspolitikk

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid bidrar EFO til nye markedsmuligheter for våre medlemmer

Per Øyvind Voie

Nyheter fra Elektroforeningen om næringspolitikk

  • Ny regjering: Jeg tror aldri vi har hatt en regjeringserklæring med tydeligere EFO-stempel, sier næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie. EFO har fått store gjennomslag knyttet til mer energieffektivisering og økt elektrifisering.

  • 9-11 mai 2019 holder EUEW (European Union of Eleectric Wholesalers) sin årlige konferanse, denne gangen i Brussel. Medlemmer av EFO er invitert.

  • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deler ut Elbarometerprisen på jubileumskonferansen Helelektrisk.no 28/11. Dette er en pris til Norges beste fylke på elektrifisering. Vinneren skal ha gjort tydelige grep som vil gjøre at Elbarometer.no i fremtiden vil vise økt elektrifisering innen en eller flere sektorer. Alle...

EFO mener

EFO avgir hvert år flere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer. Her kan du lese mer om våre innspill til myndigheter og politikere.

IEE

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom EFO og Nelfo. I interessegruppen møtes de av våre medlemmer med størst engasjement innen energieffektivisering til felles arbeid med kompetanseheving og markedsutvikling.

Elektroforum

EFO er en av eierne av stiftelsen Elektroforum, som blant annet arrangerer Eliaden annet hvert år.