Næringspolitikk

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid bidrar EFO til nye markedsmuligheter for våre medlemmer

Per Øyvind Voie

Nyheter fra Elektroforeningen om næringspolitikk

  • Over 19.000 besøkte Eliaden 2018. Medlems- og markedssjef i Elektroforeningen (EFO), Ida Thorendahl anslår at ca 1/3 av disse var innom EFOs stand. – En kjempesuksess!  

  • Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn.

  • Effekttariffer: NVEs forslag om å innføre abonnement på effekt slaktes. Det viser høringssvarene som nå er publisert etter at høringsfristen gikk ut 1. mars. EFO er i utgangspunktet positive til effekttariffer, men også vi mener NVE bommer på mål med sitt forslag.

EFO mener

EFO avgir hvert år flere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer. Her kan du lese mer om våre innspill til myndigheter og politikere.

IEE

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom EFO og Nelfo. I interessegruppen møtes de av våre medlemmer med størst engasjement innen energieffektivisering til felles arbeid med kompetanseheving og markedsutvikling.

Elektroforum

EFO er en av eierne av stiftelsen Elektroforum, som blant annet arrangerer Eliaden annet hvert år.