Næringspolitikk

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid bidrar EFO til nye markedsmuligheter for våre medlemmer

Per Øyvind Voie

Nyheter fra Elektroforeningen om næringspolitikk

  • Vi er til stede på Arendalsuka 12.-17. august. Er du i Arendal i løpet av uka håper vi å se deg! Vi har en rekke egne arrangementer i tillegg til at vi deltar som bidragsytere hos andre. Her kan du se alt vi deltar på.

  • Elvarme er fremtidens varmesystem. Visste du at elektrisk oppvarming er hovedårsaken til at norske bygg har mye lavere klimautslipp enn bygg andre steder i verden? Elvarme er både fleksibelt, effektivt og økonomisk. Les mer i vår ferske brosjyre om elvarme.

  • Elektroforeningen organiserte og ledet et frokostmøte og en rundbordssamtale 24. april 2019 om «bygninger som materialbanker» i anledning av Pablo van den Bosch fra Madasters besøk i Norge. Regjeringsplattformen for 2018 slår fast at: “Norge skal bli et foregangsland i en grønn sirkulærøkonomi”.

EFO mener

EFO avgir hvert år flere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer. Her kan du lese mer om våre innspill til myndigheter og politikere.

IEE

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom EFO og Nelfo. I interessegruppen møtes de av våre medlemmer med størst engasjement innen energieffektivisering til felles arbeid med kompetanseheving og markedsutvikling.

Elektroforum

EFO er en av eierne av stiftelsen Elektroforum, som blant annet arrangerer Eliaden annet hvert år.