Næringspolitikk

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid bidrar EFO til nye markedsmuligheter for våre medlemmer

Per Øyvind Voie

Nyheter fra Elektroforeningen om næringspolitikk

  • NVE har sendt ut på høring sitt forslag til innføring av effekttariffer. De foreslår at forbrukere skal abonnere på ønsket effekt, og betale overtariff dersom de bruker mer effekt enn de abonnerer på. 

  • Energimerkeordningen for bygg fungerer ikke etter formålet. Ordningen må endres slik at den gir informasjon om reelt energiforbruk og energikostnad. Og elektrisitet må ikke settes i samme bås som olje og gass. Dette var kjernen i EFOs innspill til OED.

  • En samlet byggebransje  vil jobbe for virkemidler som gjør materialgjenvinning mer lønnsomt enn energigjenvinning. Det slås fast i Nasjonal handlingsplan for byggavfall, hvor det er fastsatt et mål om 70 % materialgjenvinning innen 2020.

EFO mener

EFO avgir hvert år flere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer. Her kan du lese mer om våre innspill til myndigheter og politikere.

IEE

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom EFO og Nelfo. I interessegruppen møtes de av våre medlemmer med størst engasjement innen energieffektivisering til felles arbeid med kompetanseheving og markedsutvikling.

Elektroforum

EFO er en av eierne av stiftelsen Elektroforum, som blant annet arrangerer Eliaden annet hvert år.