Nettleie – EFO og 10 andre organisasjoner med felles innspill

Nettleie – EFO og 10 andre organisasjoner med felles innspill

NvE jobber med ny utforming av nettleie. EFO har sammen med 10 organisasjoner skrevet et felles brev med innspill til dette arbeidet. – Vi er bekymret for at fremtidig nettleies kan slå bein under energieffektivisering i bygg, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren, sier Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i EFO.

I brevet kommer det frem at det foregår et arbeid hos NVE som vil ha stor betydning for realisering av bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget.

 

NVE utreder ny nettleie

NVE jobber for å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene. Blant endringene som er varslet i høringsmøter er en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien. – Går dette gjennom blir det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, siden avskrivningsperioden blir mye lengre, sier Per Øyvind Voie i en kommentar.

 

Ny nettleie hindrer klimamål vedtatt av Stortinget

– Vi frykter at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen, og politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert, fortsetter Voie. – Det vil også kunne ramme mange tusen arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak, installerer varmepumper og solenergianlegg i boliger. Mange arbeidsplasser kan forsvinne om NVE får det som de vil. Det er det siste vi trenger nå.

 

Ber om politisk behandling

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. En av anbefalingene fra gruppen er at Stortingspolitikerne ber regjeringen sett ned et utvalg, med bred representasjon også fra brukersiden og andre interessenter, som får som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for forbedringer i nettleiestrukturen som tjener politiske mål og kan få bred aksept.

 

EFO positive til effekttariffer og ny nettleie – kritisk til det NVE nå foreslår

EFO er positive til innføring av ny nettleie og til innføring av  effekttariffer. Men det er avgjørende at dette gjøres på en måte som ikke spenner ben under viktige klimapolitiske mål vedtatt av Stortinget, avslutter Voie.

 

Les brevet fra de 11 organisasjonene her.