Nye regler for varmekabler og panelovner fra 1.1.2018

Nye regler for varmekabler og panelovner fra 1.1.2018

Kan man fortsatt selge varmekabler og panelovner som ikke er i henhold til EUs forordning 2015/1188 etter 01.01.2018? Og hva betyr egentlig «placed on market»?

 

Varmekabler og panelovner omfattes av økodesignforskriften § 34 og forordning 2015/1188 som gjelder miljøvennlig design av produkter til lokal romoppvarming.

Forordningen trer i kraft i Norge 1.1.2018. Alle våre medlemmer som har varmekabler eller panelovner i sitt sortiment må forholde seg til denne. Det vil ikke være tillatt å bringe nye produkter på markedet etter 1.1.2018 dersom de ikke oppfyller kravene i forordningen. Så lenge produkter er  produsert og «placed on market» før 1.1.2018 vil de imidlertid også være tillatt solgt etter 1.1.2018.

 

Hva betyr «placed on market»?

Det har vært en del usikkerhet rundt hva begrepet «placed on market» betyr, og noen av våre medlemmer har vært bekymret for at produkter på lager skal bli mer eller mindre verdiløse etter nyttår.

EFO har hatt tett og jevnlig dialog med NVE for å sikre at dette ikke skjer. NVE har brukt lang tid på å komme med en norsk definisjon av «placed on market», og har henvist til EUs Blue Guide punkt 2.2 og 2.3, som finnes på alle EU språk. Når noe skal oversettes gir det imidlertid rom for tvil og ulike tolkninger, og vi er derfor fornøyd med å endelig ha fått en avklaring på norsk fra NVE:

«Produkter som er ferdig produsert og som er tilbudt for salg eller markedsført vil etter NVEs syn være gjort tilgjengelig/placed on the market. Det er etter NVEs vurdering ikke avgjørende om produktet har forlatt fabrikken»

Det avgjørende for om produktet kan anses som «placed on market» er altså 1. At produktet er ferdig produsert og 2. at produktet enten a) er tilbudt for salg, og/eller b) er markedsført. Både 1. og 2. a) og/eller b) må være oppfylt innen 1.1.2018.

 

Mer om økodesign og energimerking av produkter

NVE har mye informasjon om økodesign og energimerking på sine hjemmesider, både når det kommer til generelle krav og til ulike produktgrupper.

NVE inviterer også til åpent møte om dette 5. desember. Påmeldingsfrist 30. november. EFO deltar på møtet, men vil også anbefale våre medlemmer å delta.