Nye retningslinjer – Langtidsreservasjoner

EFO logo

Nye retningslinjer – Langtidsreservasjoner

Nye retningslinjer for reservasjon av Elnummer trer i kraft 1.november 2017

Alle Elnummer som benyttes ved markedsføring og salg av produkter skal være registrert i EFObasen før produktene markedsføres og selges.

Dersom dette misligholdes, forbeholder EFO seg retten til å fjerne tilgangen til langtidsreservasjoner for medlemmet/ kunden.

Om reservasjoner

Korttidsreservasjon

Korttidsreservasjon er gratis, og den kan benyttes i tre måneder fra datoen reservasjonen ble opprettet. Når du har tatt i bruk et korttidsreservert Elnummer, konverteres det til Elnummer. Etter 3 måneder går korttidsreservasjonen ut, og de reserverte Elnumrene som da ikke er tatt i bruk faller tilbake til ledige Elnummer i EFObasen. EFO kan dermed tilby disse Elnummerne til andre.

Dersom du ønsker å beholde de korttidsreserverte ubenyttede Elnumrene utover de tre månedene, skal de da registreres som langtidsreservasjon. Det er eier av reservasjonen som i slike tilfeller må kontakte EFO for å sørge for at reservasjonen blir endret fra korttids- til langtidsreservasjon.

Bestilling med ønske om at reserverte Elnummer skal endres fra korttids- til langtidsreservasjon må EFO ha skriftlig. E-post kan sendes til phillip@efo.no eller knut@efo.no.

Langtidsreservasjon

Langtidsreservasjon skal det betales en årsavgift for. Du kan benytte reservasjonen så lenge du betaler for den. Langtidsreserverte Elnummer kan ikke benyttes av andre så lenge eier betaler årsavgift. Når du har tatt i bruk et langtidsreservert Elnummer, konverteres det til Elnummer (til godkjenning, avvist, preregistrert eller aktivt). Produkter skal være registrert i EFObasen før produktene markedsføres og selges.

I linken under, som er totaloversikt over pris i EFO, finner du også årsavgiften for langtidsreservasjoner.

Prisliste

Langtidsreservasjoner kan sies opp med umiddelbar virkning. For å få slettet en langtidsreservasjon, kan du enten kontakte EFO ved å sende e-post til phillip@efo.no eller knut@efo.no, eller du kan enkelt slette langtidsreservasjoner selv ved å trykke på søppelbøtta når du er i Elnummeroversikten som innlogget bruker i EFObasen.

Stikkord