EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Ny prismodell for EFObasen: Belønner kvalitet og kvantitet

Ny prismodell for EFObasen: Belønner kvalitet og kvantitet

EFObasen er bedre enn noen gang. Det samme er produktinformasjonen som ligger i basen. For å opprettholde posisjonen som bransjens masterdatabase må likevel begge deler kontinuerlig videreutvikles i tråd med kravene i markedet. Det tas derfor grep som belønner både bedreproduktkvalitet og registrering av flere produkter. Hovedstyret i EFO har vedtatt å innføre en ny prismodell for elnummer i EFObasen som bygger opp under dette. Samtidig blir det slutt på dobbeltfakturering for elnummer med dårligproduktkvalitet. Det gjøres også endringer i hvilke felter som regnes som obligatoriske grunndatafelter og vilkårene for registrering av produkter i EFObasen er oppdatert.

 

EFObasen som masterdatabase

EFO har en ambisjon om at EFObasens posisjon som masterdatabase for elektroprodukter skal videreutvikles og styrkes. For å muliggjøre dette må både antall produkter i EFObasen økes og kvaliteten på produktdataene bedres. Målet med den nye prisstrukturen og endringen i grunndatafelter er å bidra til begge deler.

 

Gjelder fra 2021

Alle endringer gjelder fra 2021 og trer i kraft umiddelbart for nye brukere/registreringer i EFObasen. Eksisterende brukere har minimum 6 måneder på seg på å tilpasse seg ny modell.

 

Les hele dokumentet om endringene øverst i saken i PDF.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing