EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Selger dere energieffektive produkter eller løsninger? Bli medlem av IEE – gratis medlemskap ut året!

Har dere produkter eller løsninger de mest fremoverlente installatørene, byggeierne og rådgiverne bør kjenne til? Da er Interessegruppen for Energieffektivisering, IEE, et sted dere bør delta.

 

Vi ønsker flere medlemmer fra EFO

IEE har i dag ca 100 medlemmer fra Nelfo og 16medlemsbedrifter fra EFO. Vi ønsker oss flere! Vil dere være med?  Dere kan se medlemslisten her.

Å være medlem i IEE koster kr. 4 900,- i året, men nå tilbyr vi nye EFOmedlemmer gratis medlemskap ut 2021. Send en epost til ida@efo.no for å bli medlem.

 

Samarbeid mellom EFO og Nelfo om kompetanse og nettverksbygging

IEE er et samarbeide mellom Nelfo og EFO. Vi samler medlemmer fra våre foreninger for å fremme arbeidet rundt energieffektivisering i eksisterende nærings- og yrkesbygg i Norge.

IEE har som mål å bygge kompetanse rundt energieffektivisering for medlemsbedriftene, og EFOs medlemmer holder jevnlig innlegg for Nelfo-medlemmene for å bidra til kompetanseheving. Gjennom dette skal vi bidra til å utløse det potensialet som ligger i markedet for byggeiere, kunder og leverandører og ikke minst for samfunnet. I tillegg jobber vi aktivt med å bygge nettverk med aktuelle byggeiere landet rundt.

 

IEE arrangerer møteplasser for medlemmene og byggeiere

Hvert år arrangeres konferansen Energismarte Bygg som samler over 150 personer fra bransjen, kundene og byggeiere til 2 dager med faglig påfyll av energieffektiviserings temaer.

I tillegg har vi frokostseminarer og webinarer der energieffektivisering står i fokus. Disse arrangerer vi rundt om i hele landet, slik at vi kommer i kontakt med byggeiere og installatører over hele Norge. Som medlem i IEE får du mulighet til å være innleder på de ulike arrangementene. Du får også gratis standplass på Energismarte Bygg.

 

Lønnsomhetskalkulatorer

IEE har også utviklet to lønnsomhetskalkulatorer for medlemmene, som hjelper deg med å vise hvor stort besparelsespotensialet er, med valg av riktige produkter og løsninger overfor kundene. Våre medlemmer bruker dette aktivt.

Se kalkulatorene her

 

Grønn renoveringsbølge: Ny rapportutarbeidet av Thema og IEE

Konsulentselskapet Thema Consulting fikk etter oppdrag fra Interessegruppen for energieffektivisering, utarbeidet en ny rapport som ser på potensialet for energieffektivisering og hvordan dette kan utløses. Rapporten har tatt utgangspunkt i EUs ambisjoner om å doble takten på energieffektivisering, og sett på hva det samme ville betydd i Norge.

Rapporten ble lansert i april i år, der Kommunal- og moderninseringsminister Nikolai Astrup kom for å ta imot rapporten. Flere av IEE sine medlemmer fikk vist frem sine gode energieffektiviseringscaser under lanseringsarrangementet 15/4.

Les helerapporten her og se hele arrangementet her

 

Vil dere delta i IEE?

Å være medlem i IEE koster kr. 4 900,- i året, men nå tilbyr vi nye EFOmedlemmer gratis medlemskap ut 2021. Send en epost til ida@efo.no for å bli medlem.

 

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing