Nytt månedlig nyhetsbrev

nyhetsbrev fra EFO

Nytt månedlig nyhetsbrev

Fra og med januar 2017 vil det bli distribuert et nytt månedlig nyhetsbrev til medlemmer i EFO med fokus på statistikk og analyse. Hyppigheten på nyhetsbrevet reflekterer at det er ofte ny informasjon eller nye rapporter tilgjengelig. EFO ønsker å dele slik informasjon raskere enn tidligere, og vil gi en forutsigbarhet til medlemmene om når de kan forvente oppdateringer.

Innholdet vil omfatte:

  • Siste oppdatering i EFOs statistikker, med grafer og analyse
  • Skreddersydde rapporter fra Prognosesenteret
  • Markeds- og verdikjedeanalysen som har blitt utarbeidet av Varde Hartmark
  • Oppdateringer fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
  • Andre analyser eller markedsundersøkelser EFO gjennomfører
  • Informasjon om utviklingsarbeidet som gjøres i EFO rundt statistikk og analyse

Nyhetsbrevet blir i første omgang sendt ut til alle brukere av statistikken.

Hvis du i løpet av januar 2017 ikke har mottatt nyhetsbrevet, og du ønsker å motta dette, vennligst ta kontakt med bransjeanalytiker Pål Kristian Granholt. Hvis du mottar nyhetsbrevet, men ikke ønsker å motta dette, kan du enkelt melde deg av via en lenke nederst i nyhetsbrevet.