Hovedstyre

Fra venstre:

Dagfinn Ringås, Schneider Electric AS – Dagfinn gikk ut av styret i april 2019, og ble erstattet av Karoline Nystrøm fra Schneider Electric AS

Geir Bjørnstad, DEFA AS

Jon Helsingeng, Eaton AS (styrets leder)

Jan Wilhelmsen, Elektroskandia AS

Frank Jaegtnes,  EFO

Jan Willy Fjellvær, Solar AS

Jack Ørling Andresen, Onninen AS