Sekretariatet

Møt de som til daglig arbeider i EFO

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør

920 45 716

Leder og ansvarlig for daglig drift av EFO. Styrerepresentasjon i RENAS, B-Link, NEMKO Stiftelsesstyre og Elektroforum. Sitter også i flere bransjeråd og er styreleder for IEE (interessegruppen for energieffektivisering). EFOs representant i ETIM International og i den Europeiske elektrogrossistforeningen (EUEW).

Ida Thorendahl

Medlems- og markedssjef

906 54 123

Ansvarlig for EFOs markedsføring og ansvarlig for alle arrangementer i EFOS regi. Ansvarlig for rekruttering av nye medlemmer samt bistå med de eksisterende medlemmer med medlemsservice.

Phillip Tran

Phillip Tran

Digitalsjef

971 02 641

Ansvarlig for prosjekter og utvalg, drift og oppfølging av EFObasen, E-standard (EDIfact) og EFO/NELFO flatfilformater. Ansvarlig for å samstemme og harmonisere ETIM med IFD-strukturen og EFOklasser. Leder undervisningen i EFObaseskolen. Ansvarlig for drift av tekniske løsninger og vedlikeholdsavtaler internt i EFO.

Pål Kristian Granholt

Pål Kristian Granholt

Data Scientist

930 56 972

Ansvarlig for drift og utvikling av EFOs interne statistikker. Ansvarlig for den nordiske elektrogrossiststatistikken. Leder utviklingsarbeidet med nye systemløsninger internt i EFO. Utarbearbeider markedsanalyser og prognoser som beslutningsunderlag for medlemsbedriftene.

Per Øyvind Voie

Næringspolitisk direktør

976 65 446

Ansvarlig for EFOs næringspolitiske arbeid, og for å fremme medlemmenes interesser ovenfor politikere, myndigheter og media. Skal synliggjøre hva elektrobransjen kan bidra med for et bedre miljø, ren energi, energieffektivisering og utvikling av lønnsomme arbeidsplasser. I dette ligger også ansvar for å knytte kontakter og bygge allianser som kan bidra til at disse målene nås.

Knut Vibstad

Knut Vibstad

Prosjektleder ETIM

921 16 000

Ansvarlig for å tilrettelegge og drive prosessene for utvikling av norsk versjon av det internasjonale klassifiseringssystemet ETIM med utvekslingsformatet BMEcat.