Oppfordring til bruk av bransjenes egne varedatabaser

Oppfordring til bruk av bransjenes egne varedatabaser

I dag sendes dette brevet ut fra en samlet leverandør- og grossistbransje, bestående av Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Byggevareindustriens Forening.

Bakgrunnen for henvendelsen er endringene i coBuilders forretningsmodell som trådte i kraft tidligere i år.

Endringene medfører sterkt press på leverandører om å inngå avtale om «goBIM» som medfører økte kostnader og unødvendig merarbeid for våre medlemmer.

Brevet gir en redegjørelse for situasjonen sett fra våre medlemmers perspektiv, og hvilke tiltak vi iverksetter for å sikre en kostnadseffektiv organisering av vareinformasjon for hele bransjen.

Vi har gjennom høsten hatt tett og god dialog med særlig EBA sentralt og BNL for å skape en forståelse for hvor uheldig denne forretningsmodellen kan være for økt digital samhandling.

Årsaken til at vi nå går direkte ut til entreprenører og byggeiere, er for å underbygge hvor krevende man opplever situasjonen, og understreke et sterkt ønske om å komme i tettere direkte dialog med entreprenørene.

Våre medlemmer betaler allerede for å strukturere og tilgjengeliggjøre digital produktinformasjon som vi ønsker også skal komme entreprenørene til gode som kilde for deres løsninger for å møte lovmessige og markedsmessige krav.

Vi tror på å digitalisere sammen der det er bransjene og bedriftenes behov som er styrende.

Sammen med bl.a. EBA sentralt og BNL vil vi arrangere et strategisk møte vedrørende vareinformasjon under paraplyen «Digitalt veikart» i begynnelsen av 2018.

Hensikten med dette er skape en felles plattform for hvor vi er, og hvilke rammer vi vil ha for digital samhandling knyttet til vareinformasjon i hele verdikjeden.

Vi har et felles mål om å gjøre dette med trygghet for kvalitet i innhold – og effektive prosesser der potensialet for forbedring er stort.

Les hele brevet her

 

Les artikkel og svaret her

 

Stikkord