Påminnelse om ny avfallsforskrift fra 1/1-18

Påminnelse om ny avfallsforskrift fra 1/1-18

Fra 01.01.2018 må alle som produserer eller importerer emballerte varer til det norske markedet være med i en returordning (Avfallsforskriften kapittel 7). Den nye forskriften pålegger alle produsenter som tilfører mer enn 1000 kg emballasje per år å ta ansvar.

I forbindelse med den nye avfallsforskriften §7.7 er det nå også et krav at produsenter skal arbeide avfallsforebyggende og rapportere på det.

 

Les hele forskriften her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-08-23-1289

 

Les mer hos vår samarbeidspartner Grønt Punkt Norge