Retningslinjer for innmelding og bruk av Elnummer

 

 

Elnummer er et vare-/artikkelnummer for elektrisk materiell som gir grunnlag for en rasjonell håndtering og identifikasjon av produkter i elektrobransjen. Elnummer tildeles av EFObasen som eies og administreres av EFO, og det er ikke tillatt å bruke et Elnummer som ikke er registrert i EFObasen.

Elnummer er et vare-/artikkelnummer for bruk i Norge, og tekster og betegnelser skal være på norsk. Dersom innmelder velger å betale bruk av Elnummer fra bank/betalingssted utenfor Norge må innmelder (betaler) betale eventuelle overføringskostnader/-gebyrer.

Det kreves ikke medlemskap i EFO for å melde inn produkter i EFObasen.

Søknad

Det kreves ikke medlemskap i EFO for å melde inn produkter i EFObasen, men innmelder må være registrert som deltaker i EFObasen. Dette gjøres ved å sende ferdig utfylt søknadsskjema og firmaattest til EFO. Behandlingstid for søknader er normalt 1 uke.

Eierskap

Det er innmelder som eier Elnummeret, unntaket er når produktet skifter importør. Da skal Elnummeret følge produkt og fabrikat. Det betyr at når et produkt går over fra en importør til en annen, skal den nye importøren overta produktets Elnummer. Dersom den gamle importøren begynner å forhandle et tilsvarende produkt av annet fabrikat, må det tas ut et nytt Elnummer for det nye produktet.

Elnummereier kan ikke endre et produkt (dimensjon, funksjon, spesifikasjon, farge osv) slik at kjøperen av produktet opplever at han har fått noe annet enn det han bestilte. Foretas endringer av en slik art må nytt Elnummer registreres for produktet.

Ved parallellimport hvor ny importør skal forhandle samme produkt som annen importør forhandler, og ny importør ønsker å registrere seg i EFObasen med samme produkt må dette gjøres med nye Elnummer. Unntaket er hvis gammel importør sier opp sine Elnummer, da kan Elnummer følge produkt og fabrikat til ny importør.

Sletting av Elnummer

Dersom et Elnummer i EFObasen slettes, settes Elnummer i karantene og kan ikke benyttes før etter 10 år.

Ved inkasso av ikke betalte Elnummer blir alle Elnummer som er registrert på innmelder slettet.

Elnummerutvalget

Det er nedsatt et utvalg (Elnummerutvalget) som møtes fire ganger pr. år for å behandle innmeldinger det er tvil om, tvister mellom bedriftene vedrørende Elnummer, regler for EFObasen, nye hovedgrupper og eventuelle forslag til endringer i innhold. Elnummerutvalget har også ansvar for at Blokknummerlisten er i hht krav og behov.
Elnummerutvalget består av 5 – 8 personer sammensatt med 1 person fra EFO sekretariat og 4 – 7 personer fra EFO’s medlemsbedrifter og/eller deltakere i EFObasen.

Reservasjoner i EFObasen

Med reservasjoner menes at en bedrift kan reservere et eller flere Elnummer for registrering av nye produkter i EFObasen. Reserverte Elnummer kan ikke benyttes av andre enn bedriften som reservasjonen er registrert på.

Korttidsreservasjoner

Dette er reservasjoner som det ikke betales for og som bedriften kan benytte til registrering av nye produkter i 3 måneder fra dato reservasjonen ble opprettet. Etter 3 måneder utgår reservasjonen for ubenyttede korttidsreservasjoner og EFO kan tilby disse Elnummerne til andre.

Dersom bedriften ønsker ytterligere reservasjon av tidligere kortidsreserverte Elnummer skal de registreres som langtidsreservasjon med årsavgift.

Langtidsreservasjoner

Dette er reservasjoner som det betales en årsavgift for og som bedriften kan benytte til registrering av nye produkter så lenge bedriften betaler for og har reservasjonene. Langtidsreserverte Elnummer kan ikke benyttes av andre så lenge eier betaler årsavgift. Elnummereier kan si opp langtidsreservasjoner med umiddelbar virkning.

Innmelding og vedlikehold av Elnummer

Innmelding og vedlikehold av Elnummer kan gjøres via EFObasen.