Savner dere noen ETIMklasser?

Savner dere noen ETIMklasser?

Rekordmange produkter i EFObasen er ETIMklassifisert. Men fortsatt gjenstår ca. 23 000 produkter. Tilhører noen av disse din bedrift? Om du ikke finner riktig klasse, eller mener det trengs nye klasser til deres produkter vil vi gjerne høre fra deg.

Det er gjort en kjempejobb for å bedre ETIMdata i EFOBasen

Det er nå ca halvannet år siden vi inførte ETIM 7 i EFObasen. Våre medlemmer og kunder har lagt ned en kjempejobb for å øke både klassifiseringen av produkter og utfylling av tilhørende egenskaper. Nå er 90% klassifisert og 68% har opppfylt minimumskravet om minst 70 % ETIMegenskaper.

Oversikt over alle ETIMklasser

Dersom man skal klassifisere enkeltprodukter kan man søke etter riktig ETIMklasse på ETIMs hjemmeside. Her finner man oversikt over alle aktuelle klasser, og kan søke basert på stikkord som beskriver produktet man vil klassifisere.: https://prod.etim-international.com/

 

EFO har utviklet maskinlæringsmodell for klassifisering av store mengder produkter

Elektroforeningen har utviklet en maskinlæringsmodell som kan klassifisere produkter i ETIM. Modellen er eksklusivt tilgjengelig for medlemmer og kunder i EFO, uten ekstra kostnad. Modellen vår har gjort det svært bra under test-forhold, men vi ønsker å teste modellen grundig med virkelige data. Har du uklassifiserte produkter i EFObasen og ønsker å teste maskinlæringsmodellen, kan du sende en e-post med produktene (elnr. og teknisk beskrivelse) i Excel-format til pal@efo.no.

 

Det trengs nye ETIMklasser

Selv om de fleste produktene i EFObasen kan klassifiseres med dagens ETIMklasser er det noen produkter som faller utenfor. For disse må det opprettes nye ETIMklasser. EFO er helt avhengig av tilbakemeldinger fra våre medlemmer og kunder på hvilke nye ETIMklasser det er behov for. Har du/dere konkrete forslag kan disse sendes til EFOs ETIM-ansvarlige, Knut Vibstad (knut@efo.no).

 

I gang med nye klasser for E-verksmateriell

Når det kommer til E-verksmateriell er vi allerede godt i gang. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som går gjennom produkter som ikke er klassifisert. Disse sjekkes deretter avEFO for å se om det finnes eksisterende klasser som kan passe. For de produktene som ikke passer inn i eksisterende klasser foreslår arbeidsgruppen helt nye klasser. Disse spiller EFO deretter inn til ETIM International, som har det overodnede ansvaret for å opprette nye klasser. Det tar ca XX måneder fra EFO har meldt inn en ny klasse til den er opprettet og klar til bruk.

 

Husk EFObaseskolen hver første onsdag i måneden

Vi minner om at EFO arrangerer EFObaseskole den første onsdagen hver måned. Dette er et tilbud til både medlemmer og kunder hvor vi sammen kan jobbe med de tingene dere ønsker bistand til i EFObasen – også spørsmål knyttet til ETIM. For oversikt over kommende EFObaseskoler og påmelding – se vår arrangementskalender.

 

Kontakt EFO 

Om du/dere har spørsmål, innspill eller kommentarer håper vi dere tar kontakt med oss i EFO. Vi er her for å hjelpe og bistå dere. Kontaktinfo til alle som jobber i EFO finner du her.

 

Stikkord
,