Vi søker eksperter til ny standardiseringskomite for datamaler

Vi søker eksperter til ny standardiseringskomite for datamaler

Nå settes premissene for felles digital informasjonsflyt om produkter i BAE-næringen

For å digitalisere byggenæringen må informasjon om byggevarers egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer – og følge gjennom hele byggets livsløp. Alle byggevarer skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet.

Det er startet et arbeid med å standardisere digitale datamaler næringen kan stå sammen om. Dette er basert på produktdatamaler utarbeidet av coBuilder samt arbeidet med egenskaper hos Norsk Byggtjeneste, NRF og Elektroforeningen.

Malene skal bestå av egenskaper som er relevante pr. produktgruppe. Videre skal det lages digitale «koblinger» slik at det blir mulig å bruke egenskapene inn i for eksempel BIM og i de ulike digitale systemene byggenæringen bruker.

Det er opprettet en komité i Standard Norge kalt SN/K 374 «Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg» som skal sørge for at det blir utarbeidet datamaler for ulike produktgrupper.

 

Vi trenger eksperter

Nå trengs det eksperter som kan hjelpe til med å utarbeide, kvalitetssikre og videreutvikle disse malene.

Som ekspert har du kunnskap om egenskaper knyttet til en produktgruppe. Du kan enten ha et faglig/teknisk ståsted med god produktkunnskap eller kjennskap til standardisering, regelverk og kundekrav.

Ved å delta får du utvidet kunnskap om digitalisering i byggenæringen. Du blir en del av et viktig nettverk som påvirker utviklingen gjennom ditt engasjement.

 

Opplæring

  1. september arrangeres en halv-dags work-Shop for eksperter som ønsker å delta i arbeidet. Her vil det bli gitt en innføring i hvordan datamalene er bygget opp og skal brukes, hvordan standardiseringsarbeidet foregår og hvordan du kan engasjere deg i arbeidet.

Kursleder: Jacky Chi Ho Lau fra buildingSmart Norge.

Foreleser: Espen Schulze fra coBuilder.

Begge er aktive i:

CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM)/WG4 Support Data Dictionaries

Kurssted: Standard Norge, Mustads vei 1, Oslo

Dato: 24.september Tid: kl. 10.00-15.00

Meld din interesse innen 21.september til:

chi@buildingsmart.no

Mob: 915 81 274